Startside

 Dyrevelfærd er idag et emne som de fleste      mennesker på en eller anden måde er berørt af. Hvad enten det gælder dyr i zoologiske haver eller safari parker, akvarier, forsøgs-, landbrugs- eller selskabsdyr.


 Firmaet AniZooMa besidder en stor viden og erfaring indenfor professionel management omkring hold af dyr i fangenskab.  Vi tilbyder de bedste løsninger indenfor dyrevelfærd, både i den offentlige og den private sektor.


Karina M. Nielsen

Træning af ringhalet lemurDyrevelfærd består af en serie af kombinationer indenfor forskellige områder. Et dyrs velbefindende påvirkes bl.a. af dets miljø, miljøets inretning og de valgmuligheder der findes for dyret heri. Det påvirkes af det foder vi tilbyder, om der er flere artsfæller eller andre dyrearter i anlæget som dyret befinder sig i - eller omgivelserne ved siden af. Dyr påvirkes af de forandringer eller muligheder vi tilbyder dem i løbet af døgnets 24 timer såsom aktivering, træning, berigelse eksempelvis i form af foderberigelse eller miljøberigelse og den daglige pasning og pleje vi tilbyder.


 Alt efter hvilket dyr og hvilken lovgivning der er tale om stilles der forskellige krav til hold af forskellige dyrearter. Ind i mellem er der politiske og kulturelle perspektiver og ofte spiller økonomien også en stor rolle.


 For at kunne tilbyde en høj standard omkring dyrevelfærdsprogrammer samt videreformidle kundskab herom samarbejder AniZooMa med andre proffessionelle firmaer og institutioner indenfor området. • Sveriges You& Your Dog- HAVE FUN!»

Hundekurser og foredrag for private der ønsker at have en glad og velfungerende hund i hverdagen. Læs mer på www.youandyourdog-havefun.se

www.nosework.info

www.diabeteshund.dk

www.cadaverdogdetection.se

www


www


• Andvendelse af hunde til naturbevarelse»

Hundens ekstreme lugtesans har været til stor hjælp indenfor mange områder. Et projekt omkring afprøvning af hundens evne til at finde Cytrid i naturen fandt stsed i 2012  i samarbejde med Michael O. Jørgensen Bio/Zooinformation og Jos Kielgast.